Превоз с ремарке по DIN EN 12642 (Code XL)

За разлика от стандартното полуремарке, XL-полуремаркето има характеристики, които положително влияят на укрепването на товара – например подсилен челен борд, по-здрава конструкция и подсилен страничен брезент.
Стандартът DIN EN 12642 се отнася за обезопасяване на товара на пътни превозни средства.
Той определя конструкцията на товарните автомобили.
Този стандарт дава минималните изисквания за обезопасяване на товара.