Групажни пратки

Групажните пратки предлагат удобство за изпращане на малки по обем партиди от товари, без да се налага да се заплаща за използване на незапълнено до капацитета транспортно средство, или да се изчака до запълването на транспортно средство и така да се губи време.

Предлагаме редовни групажни линии:
- Гърция-България;
- България-Германия-Белгия-Холандия-България;
- България-Дания-България